Tilbage til forsiden

Færdselsrelateret Førstehjælp bil/MC/traktor

 

Mål og Kriterier.

Kursisten handler ud fra førstehjælpens hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekommen i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade.

Kursisten kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.

Kursisten kan yde førstehjælp til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygge kredsløbssvigt, og yde psykisk førstehjælp.

Kursisten handler forebyggende i sin trafikadfærd som bilist, og reflekterer over egen holdning til de typiske årsager til at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

 

Indhold:

  Forebyggelse med udgangspunkt i materiale fra Rådet for Sikker Trafik                                                                      

  Ulykkestyper og hvilke skader sker der ( KINEMATIK)                             

  Særlige forhold ved trafikulykker   Håndtering af ulykker som førstehjælper- ud fra 4 hovedpunkter        

  Sikkerhed

  Førstehjælp til kredsløbssvigt/blødninger mv

  ABC og de livsvigtige systemer

  Håndtering af psykisk førstehjælp

  AED-plus hjertestarter  ZOLL

  Case og situationsøvelsestræning